Privacy & Cookies

JoJo Tours is verantwoordelijk voor de verwerking van alle gegevens op deze site en bijbehorende communicatie. Heeft u vragen of opmerkingen, dan horen wij dat graag van u via info@jojotours.nl

Gebruik van cookies

Waarom wij cookies gebruiken

Wij plaatsen kleine bestandjes met informatie over het bezoek aan deze website op de computer voor de gebruiker. Dit doen wij om de prestaties van de website te kunnen meten en optimaliseren om zo de gebruikerservaring te verbeteren.

Welke cookies wij gebruiken

De cookies die wij gebruiken zijn afkomstig van diverse tools.

Google Analytics cookies

Zo gebruiken wij analytische cookies van Google (Google Analytics) waarvoor een verwerkersovereenkomst is afgesloten. De informatie die deze cookie verzamelt, zal nooit met derden worden gedeeld en is volledig geanonimiseerd (door de laatste drie cijfers van het IP-adres van de bezoeker niet op te slaan).

Functionele cookies

Naast cookies van derden gebruiken wij functionele cookies om de website goed te laten werken. Hierin verwerken wij geen persoonsgegevens.

 

Doel en grondslag gegevensverwerking

Het doel is inzicht te verkrijgen in het gedrag van bezoekers op de site, om zo de site beter af te kunnen stemmen op de wensen van gebruikers. Verwerking van de gegevens vindt plaats op basis van gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijn en verwerking gegevens

De verwerkte gegevens worden bewaard totdat de toestemming daarvoor wordt ingetrokken. Een deel van de via de site  verkregen data wordt buiten de EU verwerkt.

Rechten van betrokkenen

Iedereen van wie wij gegevens hebben verzameld kan ons verzoeken:

  • inzage te geven in verzamelde persoonsgegevens
  • correcties aan te brengen in de eigen gegevens
  • de verwerking te staken en/of de gegevens te verwijderen
  • de persoonsgegevens over te dragen (‘data export’)

Het staat iedere betrokkene een vrij een klacht in te dienen bij een toezichthouder over de manier waarop JoJo Tours gegevens verwerkt en/of betrokkenen informeert. Een toezichthouder is bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bedrijfsgegevens

JoJo Tours
Bandijkweg 35
2676 LH Maasdijk

KvK: 20108591